Når små får store ideer. HITTE PÅ er en ny tilgang til danskfaget, hvor børn gennem kreativitet og innovation lærer at skrive og læse i meningsfulde sammenhænge. Vores ambition med sitet her er at levere konkrete ideer og læringsmaterialer, som I kan bruge ude på skolerne. HITTE PÅ er nemlig et læringskoncept, som kan integreres i danskfaget allerede fra 1. klasse. Vi hitter på hele tiden. Vi får gode ideer. Vi giver ideer liv. Vi skaber og deler. Med HITTE PÅ giver vi både læreren og eleven inspiration og systematik til at gøre ideer til virkelighed. Vi gør det let at komme i gang med en helhedsorienteret og meningsfuld danskundervisning fra første skoledag. God fornøjelse.


Husk: Der findes ingen dårlige idéer. Og de vilde ideer er nogle gange de bedste.

hitte

Elever

Skoleleder

Dansklærer

Innovationsvogn

hitte-paa-titel
hitte-paa-titel

Her kan du downloade de 3 læringsforløb med tilhørende kopiark.

hitte-paa-titel
opdage

Problemet belyses og ny viden erhverves.

Rammen sættes og problemet samt faglige mål tydeliggøres. Hvad eleverne allerede ved og kan, samt hvilken ny viden de behøver, belyses. Forløb, processer, udbytte og produkt præsenteres og evalueres fælles på klassen. Ny viden erhverves gennem undervisning og undersøgelser.

dromme

Idéer skabes, udveksles og udvælges.

Gennem forskellige øvelser skal eleverne udvikle og uveksle idéer. Samarbejdsrelationer og grupper etableres. Idéer sorteres, vurderes og den bedste udvælges.

skabe

Prototyper fremstilles, afprøves og forfines.

Eleverne skal fremstille en prototype og afprøve de- res idé internt og eksternt. Feedback fra tests skal implementeres og bidrage til at skærpe det endelige produkt.

dele

Produkter og proces præsenteres og deles.

Forløb, processer, udbytte og produkt præsenteres og evalueres fælles på klassen. Produktet præsenteres og implementeres for målgruppen og eventuelt andre interessanter.

Galleri

Her kan du se eksempler på elever fra Ålykkeskolen, der arbejder med HITTE PÅ og innovationsvognen.

titel om projekt

I Danmark er der mange gode intentioner om at gøre børn bedre til at læse og skrive. HITTE PÅ er konkrete værktøjer til, hvordan kreativitet og innovation bidrager til den gode proces. Kreativitet og innovation skal ud i klasserne, i øjenhøjde med børnene. Derfor har Kolding Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning sammen med en kernegruppe af dygtige specialister inden for pædagogik, læring, læsning, kreativitet, innovation og kampagneudvikling tilsam- men skabt projektet ”HITTE PÅ”. Det er en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser. Projektet er på en gang et læringskoncept og et testmateriale, som børnene kan arbejde med allerede fra begyndelsen af deres lange dannelsesrejse. Projektet er således helt i tråd med rammerne i den nye folkeskolelov, hvor fælles mål netop er at arbejde tværgående med innovation, kreativitet og entreprenørskab. Vores mål har været at skabe et lærerigt, testbart og selvfølgelig også sjovt redskab, der kan være med til at forme foretagsomme, idérige og samarbejdsvillige elever. Og altså med danskfaget som ramme og inspirator. Det nye læringskoncept HITTE PÅ er et en række læringsforløb i tilknytning til en specialud- viklet innovationsvogn, hvor der kan arbejdes kreativt og praktisk med udvikling af modeller og simple prototyper. Hele vejen igennem er vores fælles målsætning at tilgodese og stimulere den ”kreative masse” – og ikke kun den ”kreative klasse”.

Velkommen til og god fornøjelse.

hitte

Om projektet

Læringsforløb er udviklet af Janus Madsen, Henriette Langkær, Lisbet Larsen og Peter Heller Lützen. Innovationsvogn er udviklet af Janus Madsen, produceret af Vanerum og udstyret af Kolding Kommunes Skatkammer v/ Lisbet Larsen.

hitteoghaette
hitteoghaette
spørgsmål og svar

Hvilke skoler deltager i projektet?
Følgende 5 skoler i Kolding Kommune deltager: Aalykkeskolen, Bramdrup Skole, Christiansfeld Skole, Vester Nebel Skole og Kongsbjergskolen.

Hvor kan jeg få nye materialer til innovationsvognen?
Besøg Skatkammeret på Dyrehavevej 108B onsdag mellem 8.00-17.00 eller ring til Lisbet Larsen på telefon 21167214 mandag til torsdag fra 8.00-14.00 for en lave en aftale.

Hvor kan jeg læse mere om at arbejde kreativt og innovativt i skolen?
Følgende link og bog kan anbefales.
- http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entreprenørskab-vejledning
- Innovative elever: Lilian Rhode og Anja Lea Olsen, Akademisk Forlag

haette
titel om projekt

Konsulent Peter Heller Lützen, Nationalt Videncenter for Læsning. Ansvarlig for faglig sparring samt koordinering af samarbejdet med projektets konsulenter, ledere, lærere og pædagoger.
E-mail: petl@ucc.dk
Tlf.: 4189 8598

Læringskonsulent Thomas Klarlund Kramer, Kolding Kommune. Ansvarlig for praktiske spørgsmål om innovationsvogne og læringsforløb.
E-mail: thsc@kolding.dk
Tlf.: 79 79 19 73

hitte